شرکت نواندیشان دنیای صنعت

شرکت نواندیشان دنیای صنعت

مستقر در پارک فناوری پردیس

سیستم نوبت دهی

سامانه نوبت دهی نواندیشان

صرافان و سکه فروشان ، میتوانند با فعالسازی سامانه نوبت دهی به وب سایت خود، قابلیت نوبت دهی آنلاین را برای مشتریان خود در هر ساعت از شبانه روز ، فراهم کنند. این سامانه قابلیت های فنی زیر را داراست :

1- تنظیم پویای نوع ارز یا سکه ای که قرار است در فرآیند نوبت دهی قرار بگیرد.

2- تنظیم تعداد مجاز ارز یا سکه برای محدود کردن فرآیندنوبت دهی

3- تنظیم ساعت شروع و پایان نوبت دهی

4- تنظیم روزهای تعطیل مختص صرافی (علاوه بر تعطیلات رسمی تقویم شمسی) و دادن هشدار به صراف جهت لغو نوبت دهی در روزهای تعطیل

5- تنظیم بازه های زمانی شناور برای تعیین نوبت به مشتریان

6- امکان ارسال پیامک خدماتی (غیر تبلیغاتی) برای مشتریان در هنگام تایید نوبت اولیه و همچنین در هنگام تعیین وقت نهایی

7- امکان فعالسازی محدودیت نوبت دهی برای کد ملی تکراری

8- امکان فعالسازی  محدویت نوبت دهی برای IP های تکراری(جهت جلوگیری از فعالیت دلالان بازار ارز)